skip to Main Content

Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve
düzenli bir şekilde sağlamak üzere TS ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini benimseyerek,

  • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
  • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
  • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
  • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek
    vermek,
  • Sürekli gelişmeyi sağlamaktır.
Back To Top